Monday, January 7, 2008

wind of change

شش ماه شده،شش ماهه که هفته ای به اندازه ی 1 پست فکر کردم و خوندم.شش ماهه که از سیر زندگیم راضیم و از سرعتش نه
شش ماه دیگه میمونه که کناری میگذارمش برای بعدها
نسیم تغییری میوزه ،و من رو میخونه تا به اون راهی که فقط فکر میکنم کمی بهتره پا بگذارم
اگه هر از گاهی چیزی به ذهنم برسه ،مینویسم

Thursday, January 3, 2008

قمارباز2

دست برداز و برو از این میکده ی سربه سری

پای بگذار در اون راهی که فکر کنی بهتری

که فقط فکر کنی توش بهتری

دست برداز و برو، ول کن این همه سال

ای عشق با تو حرف میزنم

ای رنج مگر آجری

(نامجو)