Thursday, May 13, 2010

Evolutionary addiction

Check out this SlideShare Presentation:

colors


Evolutionary medicine,a new approach to Addiction

متن خلا صه ي فصل اعتياد كتاب
. كه رويكرد جالبي به مسئله ي اعتياد دارد.Evolutionary Medicine and Health
فايلppt
هم ضميمه است
به نام خدا
آیا اعتیاد ناشی از وضعیتی ذهنی، روندی ژنتیکی ،خصوصیت ویژه ی گونه ی ما یا قسمتی از سیستن احساسی مشابه در تمام فرهنگ ها است؟
آیا مسئله ای بیولوژیک است؟
آیا میتوان آن را قسمتی از تطابق گونه ی انسان دانست؟
آیا از منظر روانشناسی نوعی عدم انطباق است؟
آیا تیپ های شخصیتی خاصی بیشتر در معرض آن هستند؟
آیا اجداد ما نیز موادی داشته اند که به آن معتاد شوند؟
چگونه ارزشهای اجتماعی،ایدئولوژی ها ،دوستی ها،روابط خانوادگی و انتظارات الگوهای رفتاری را میسازند که باعث افزایش یا کاهش علاقه به مواد میشود؟

Lende روش ی را برای طبقه بندی کردن تحقیقات در این زمینه ها ارائه میدهد.
چهارچوب وی راهنمای خوبی برای بررسی این مطلب است که چگونه از فعالیتی که قربانی آن است لذت ببرد . مطلبی که تاثیر مهمی در فرآیند درمان دارد.
قصد ما این است که بعد از بیان خلاصه ای در باب معضل اعتیاد ،روشی را برای تحقیق با رویکرد تکاملی در این زمینه ارائه دهد. از این روش میتوان برای بررسی معضلاتی مانند زیاد خوردن،رفتارهای وسواسی،قماربازی نیز استفاده کرد.
زمینه:
مطالعات زیادی صورت گرفته است تا دریابد که چگونه ممکن است خصوصیات اعتیاد با تئوری انتخاب طبیعی قابل توضیح باشد.
بر اساس تخمین سازمان بهداشت جهانی،حدودا 1.2 بیلیون نفر در سرتاسر جهان به نیکوتین معتاد اند،70 میلیون نفر الکل مصرف میکنند،5 میلیون نفر مواد تزریق میکنند.
این بدان معنا است که 3/1 انسان ها به نوعی ماده ی Psychoactive معتاد اند.

هزینه ی این رفتار برای نوع بشر بیشمار است.
برای درمان این اختلال روانشناسی نه تنها باید نوروفیزیولوژی اعتیاد و علل اولیه( محیط،اجتماع،خانواده) را بشناسیم ،بلکه دریابیم چرا انسانها چنین تمایل بالایی به مواد روانگردان دارند.
استفاده از مواد تاریخی قدیمی دارد. Hominins اولیه دنبال میوه های تخمیر شده میگشته اند،تا این حد که انها نشانه ی منابع قابل خوردن دانسته میشدند.
اما تنها در زمان اخیر است که انسان از به حجم عظیم و فشرده ی مواد ،آنقدر که کار نرمال مغز را مختل کند دست یافته است. این شرایط تجربه ای جدید برای مغز انسان این زمان ایجاد کرده است.
مواد ذاتا پاتوژن اند زیرا سیستم سیستم های احساسی و تصمیم گیری مغز را bypass میکنند. داروهایی که جلوی احساسات منفی را میگیرند ،با اینکه در بعضی شرایط مفید اند ،جلوی ایجاد دفاع را میگیرند.
Behavioral ecology ،optimality & evolutionary stBLE STRtegies استراتژی های تکاملی الگوی مناسبی برای توضیح پدیده ی اعتیاد فراهم نمیکنند. زیرا مصرف ماده ی خالص شده در حجم وسیع پدیده ای جدید است و مشکلی تاریخی وجود نداشته است که با این رفتار حل شده باشد.
همانطور که میدانید پزشکی تکاملی معمولا روی مدل های عدم انطباق(رفتارهای قدیمی و محیط جدید) تاکید و کار میکند.
ولی درمورد اعتیاد یک مدل عدم انطباق ساده اصلا کار نمیکند.
مثلا بسیاری تحقیقات روی این مطلب تاکید دارند که مواد احساس سازگاری کاذب ایجاد میکنند . در این رویکرد اعتیاد تنها به اثر جدیدی که داروها بر مغز میگذارند تنزل داده شده است. و اهمیت تکاملی "رفتار"های مرتبط با اعتیاد از یاد رفته اند.
به نظر میرسد در کنار اهمیت انتخاب طبیعی و ..،اهمیت ویژه ای باید برای محیط جدید این عصر با فاکتورهای اجتماعی ،فرهنگی و محیطی ای که در دوران تکامل وجود نداشته است ، قائل شد.
اعتیاد: برجسته کردن بیولوژی رفتاری
2 رفتار اصلی برای توصیف اعتیاد استفاده میشود:اول، استفاده ی وسواسی ؛توجه افراطی به استفاده از مواد و کنار گذاشتن سایر امور(مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی). دوم عود و ازمان.
3 معیار رفتاری زیر غالبا برای تشخیص استفاده میشود:
1.برانگیختگی بالا برای به دست آوردن مواد،تمرکز هر روزه ی فعالیت ها بر تهیه ی مواد
2. مشکل در قطع مواد
3.استفاده مداوم علی رغم هزینه ی بالای فردی و اجتماعی
مراکز مختلف مغزی در ایحاد جنبه های مختلف اعتیاد سهیم اند.
Self control and cognitive bias Stress Association learning Habitual action Seeking and desire Reward and Liking Function
Inability to stop seeking or using focus on benefit of use Heightend sensivity to drug cues,reduced self-control Enviromental cues get linked to liking and wanting drugs Routinized searching and using behavior Urge to seek out drugs and wanting to use drugs Positive sensation link to drug use Relation to drug
Prefrontal cortex Hypothalamus,prefrontal cortex Hippocampus ,amygdala Dorsal striatum,caudate putamen Mesolimbic dopamine system,ventral tegmentalarea ,orbitofrontal cortex Nucleus accumbens ,substantia nigr Brain areas


پنج قدم تحقیقات مبتنی بر تکامل درباره ی مشکلات رفتاری:
باقی این مبحث راهنمایی پنج قدمی برای تحقیق درباره ی مشکلات رفتاری مدرن مبتنی بر تکامل است
Application to addiction Specific steps
a. Addiction can be highly costly,where the behavioral biology plays a major role
b. Drug use both biological
(pharmacology) and cultural (subcultures of use) a.Focus on how people actually behave ,with consideration of proximate mechanisms and positive and negative outcomes
b. Take a biocultural view ,where evolutionary and cultural explanations work together in explaining behavioral problems
1.human organism point of view
b.Addiction not simply driven by “hard wired pleasure” or cultural learnig of expected drug effects
b.Address”reward “ as an evolutionary problem related to foraging and reproduction ,and shaped by the limitations of past environment
c.Drug –using life style can reinforce drug use,e.g.,through sexual behavior often considered as a “risk” factor a.Critical assessment of biomedical and sociocultural approaches
b.proximate mechanisms reveal the outcome of natural selection (not a priori module
)
c.present benefit and costs shape behavior ,along with sociocultural factors 2.Adaptive Analysis
a.Addiction involves the interaction of ancient limbic motivational systems and the more recent prefrontal cortex
b.Wheel running provide a model for compulsive use ,with the understanding that cage environment significantly shape animal behaviors. a.Proximate mechanism(e.g. neuropsychological processes
)appeared in different phylogenic periods
b.Use animal models and research ,while still maintaining a biocultural view. 3.Phylogenetic Comparison
Mechanism for “seeking” excessively active due to drug use
b.Sexual and competitive benefits associated with use reinforce drug use . while drug availability and stress promote involvement in drugs due to heightened vulnerability and short-term focus a.Malfunction reveals function of particular proximate mechanism that work together to produce behavior
b.Discordance can focus on how modern environment promote malfunction –what specific factors encourage nonadaptive behavior ?
why are specific people vulnerable Malfunction and Discordanceقدم اول : human organism point of view:
در هر مطالعه ی تکاملی دو مطلب را باید درباره ی انسان به خاطر بسپاریم: 1. طبیعت انسان biochultural و تکامل آن ناشی از تاثیر متقابل فرهنگ و طبیعت است.
2.دیگاه هر فرد خاص انسان دورنمایی متفاوت را برای هر فرد ایجاد میکند.
تئوری تکامل اغلب چیزی بیش از تئوری fitness و optimality است. هیچ کدام از این دو رویکرد در ذات خود biocultural نیستند.
رسومات فرهنگی ،استفاده از ابزارآلات قدمت زبادی دارند مثلا رفتارهای سمبلیک به 100000 سال گذشته برمیگردند و عمری معادل 4000 نسل دارند،بنابراین درست نیست که رفتارهای مدرن را به دو قسمت 1.بیولوژیک قدیمی +2. فرهنگی مدرن بشکنیم
در زمینه ی اعتباد عوامل فرهنگی-محیطی نقش بازی میکنند. یکی از این جنبه ها که به بررسی بیشتر احتیاج دارد رفتارهای آیینی(rituals) است. سوء مصرف کنندگان مواد این رفتارهای آیینی را در مراحل مختلف تهیه و مصرف مواد اجرا میکنند.رفتارهای آیینی ریشه در رفتارهای حیوانات دارند،بنابراین مطالعه ی رابطه ی تکامل آیین ها و رفتار آیین منشانه ی تهیه و مصرف مواد مسیری است که نشان دهنده ی اهمیت رویکردهای زیستی-فرهنگی در توصیف سوء مصرف مواد است.
قدم دوم: بررسی انطباق
مطالعات اولیه سوءمصرف را ناشی از تحریک شبکه های عصبی مشخص توسط مواد میدانسته اند.مطالعات جدیتر از اهمیت این مطلب کاسته است،مثلا
1. داشتن دوستانی که مواد مصرف میکنند به اندازه ی لذت مصرف در ایجاد اعتیاد موثر دانسته شده است.
2.علاوه بر این رویکردهای تکاملی به چگونگی شکل گیری سیستم های تصمیم گیری در ارتباط با محیط زیست گذشته توجه میکنند. مثلا در گذشته جستجوی غذا و تولید مثل دو فاز داشت: پیدا کردن غذا یا شریک جنسی و شرکت در خوردن یا sex .
تحقیقات نورولوژیک دو جنبه ی خواستن/جستجو کردن و دوست داشت/مصرف کردن را جدا کرده اند.
در محیط زیست گذشته کمبود نسبی غذا و شریک جنسی وجود داشته است. این محدودست ها نشان دهنده ی این است که دلیل انتخاب طبیعی ای وجود نداشته است که باعث ایجاد سیستم خود محدود کننده ای شود که از خوردن و داشتن رابطه ی جنسی بیش از حد جلوگیری کند. در انسان این کنترل به نواحی عالیتر و هوشیار مغز واگذار شده است ،نواحی ای که در مصرف کنندگان سرکوب میشوند.
3.تاکید بر اثر مستقیم مواد باعث بی توجهی ما به منشا اصلی پاداش در محیط فعلی میشود.مثلا رفتارهای همراه مصرف ممکن است نتایج مثبت انطباقی،مانند لذت بردن از رفتارهای جنسی داشته باشند.به بیان دیگر از منظر تکاملی رفتارهای جنسی تقویت کننده های مصرف مواد هستند.
مطالعات اندکی درباره ی رابطه ی مصرف مواد و sex و خشونت انجام شده است.
In summary,the adaptive analysis proposed here focouses on both adaptive desighn and behavior with an emphesis on the proximate level.rather than attempting to come up with a module that matches a proposed adaptive problem,an adaptive analysis considers research on neuropsychological mechanisms as revealing the outcome of evolutionary processes.these outcome can then be analyzed to understand how adaptions developed in the past and how today’s environment shapes the adaptive functioning of neuropsychological systems.
قدم سوم:مقایسه های بین نژادی
امروزه میدانیم که سیستم دوپامینرژیک که در سوء مصرف مواد نقش دارد ،از جمله قدیمی ترین داشته های ماست.گیرنده های دوپامین از زمان قبل از جدا شدن مهره داران و بیمهره گان وجود داشته است.
همانسور که گفته شد کورتکس پریفرونتال نیز در اعتیاد نقش بازی میکند.این بخش 1.6 میلیون سال پیش ایجاد شده است.
بنابراین اعتیاد مانند بسیاری از اختلالات رفتاری دیگر ،ارتباطات سیستم های جدید و قدیم مغز،هر دو را درگیر میکند.
در مطالعات نمونه ای که در زمینه ی اعتیاد موش ها صورت گرفته ،نقش محیط در سوق دادن سوژه به سمت استفاده ی مکرر از مواد مشخص شده است . حیوان در صورتی معتاد میشود که اولا آموزش ببیند و ثانیا محیط خالی باشد به این معنا که هیچ امکان رفتاری ای بجز مصرف مواد وجود نداشته باشد.
یک مدل جذاب جانوری که مشابه اختلال رفتاری مدرن مورد بحث ما است؛ Wheel running موش ها است.این رفتاری است که مانند اعتیاد در طبیعت وحشی به طور عادی رخ نمیدهد.با این وجود بعضی حیوانات زمانی غیر عادی را روی این عمل صرف میکنند.
رویکردی مبتنی بر رفتار برای فهم این دسته رفتارهای وسواسی ضروری است.
هر رفتار وسواسی به خود فعالیت (چرخ دوی یا مصرف مواد) و شرایط محیطی (قفس یا شیوه ی زندگی مختص اعتیاد که مصرف را تشویق میکند)بستگی دارد.
در انسان با پیچیده شدن کورتکس مغز ،علت مصرف نیز پیچیده تر میشود.
قدم چهارم: سوء عمل و عدم اطباقSaturday, May 8, 2010

the high cortical functionاین فایل بخشی از کتاب
he basic neurosciences with linical application
است که برای جمعی دوستانه تهیه شده است